Tuesday, January 24, 2012

# Berpesan-pesan ke arah kebaikan...

Bismillaahir rahmaanir rahiim.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
 
Demi Masa!
 
Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian
 
Kecuali orang-orang yang beriman dan ber'amal shalih dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran(HAQ) serta berpesan-pesan dengan keshabaran.
Surah al-'Ashr(103) : 1~3.
 
Shadaqallaahul 'azhiim.
Benarlah firman Allah yang Maha Agung.