Tuesday, June 11, 2013

ILMU RANCANG: Apa itu GIS?

Assalamualaikum w.b.t

GIS adalah memberi maksud kepada Geographic Information System atau dalam bahasa ialah Sistem Maklumat Geografi. GIS adalah satu sistem maklumat yang boleh menyimpan, memapar, menganalisis, dan memanipulasi data yang berkaitan dengan data reruang (spatial data).Sistem Maklumat Geografi (GIS) merupakan satu perisian yang direkabentuk untuk memperoleh, menyimpan, menganalisis dan menyampaikan maklumat dengan cepat dan mudah dengan menggabungkan maklumat dalam bentuk grafik atau spatial dengan maklumat berbentuk data.  GIS adalah satu sistem komputer yang berkeupayaan menerima (input), menyimpan (store), mengeluarkan (retrieve), menganalisa (analyse) serta memaparkan (display) kembali data reruang (spatial). Bermakna GIS ini adalah satu sistem perkomputeran di mana ia ade komponen-komponen untuk menyokong sistem ini. Komponen-komponen GIS adalah terdiri daripada 4 perkara iaitu Personel, Perisian, Perkakasan dan Data Kaedah.

Pendekatan perancangan dan pengurusan yang mampan memerlukan satu sistem maklumat yang dapat menyokong proses perancangan dan pengurusan bagi menggubal keputusan yang lebih baik. Kemunculan GIS memberikan harapan untuk digunakan sebagai peralatan penting dalam aktiviti perancangan dan pengurusan bandar dan wilayah. Keupayaan GIS sentiasa dipertingkatkan, diperkemas dan digabungkan dengan sistem maklumat yang lain bagi membolehkan GIS menjadi sebagai sistem sokongan perancangan yang berkesan. Walau bagaimanapun masih terdapat isu-isu teknikal, organisasi, perundangan dan kemanusiaan perlu diperkemaskan sebelum GIS benar-benar dapat digunakan bagi tujuan perancangan dan pengurusan. 

        Kesimpulannya, GIS membawa banyak manfaat kepada semua pengguna dalam memantau peta dan pelan serta dalam mengumpul pelbagai data. GIS membolehkan untuk membuat peta yang berbeza maklumat lapisan, dan kombinasi lapisan pada masa yang sama. Setiap lapisan terdiri daripada data sendiri ruang dan data atribut yang mudah boleh membuat atau mendaftar melalui sistem GIS. Selain itu, GIS juga boleh mengintegrasikan semua data daripada pelbagai sumber dan menghasilkan keputusan yang berkesan untuk analisis. Dengan fungsi yang kuat, dan dengan itu, GIS menyediakan alat yang berkesan dan penting dalam tujuan yang berbeza dalam usaha untuk memastikan perancangan yang pesat dan matlamat dan objektif yang perlu dicapai.Pemahaman fungsi-fungsi GIS dan keperluannya adalah faktor utama kejayaan. 


P/S:Berbagai-bagai pertimbangan yang terlebih dahulu harus diteliti sebelum penglibatan penggunaan dilakukan. Strategi pembangunan adalah faktor penting menentukan kejayaannya dan setimpal dengan peruntukan kewangan dan kos-kos lain yang terlibat dalam pembangunan GIS ini.

No comments:

Post a Comment