Sunday, February 17, 2013

ILMU RANCANG: KEPENTINGAN "NICHES PRODUCT" DALAM SEKTOR PELANCONGANMenurut Pearce (1982), produk pelancongan akan mempengaruhi pelancong dalam memilih sesuatu destinasi pelancongan (Simon, 2000:122). Produk pelancongan dan imej kawasan pelancongan adalah berkait rapat di mana imej adalah jumlah persepsi. Imej akan mempengaruhi pelancong dalam memilih sesuatu destinasi pelancongan, menilai destinasi tersebut dan memberi cadangan pada masa depan. Produk pelancongan pula adalah kajian mengenai hubungan di antara imej terhadap sesuatu destinasi dan sikap pelancong (Bigne et.al, 2001:607). Jika penilaian produk pelancongan terhadap sesuatu destinasi dalam imej positif yang tinggi, maka kemungkinan yang besar destinasi tersebut akan dipilih dalam proses membuat keputusan. Imej positif dalam produk pelancongan yang ditonjolkan ini akan menyebabkan pelancong mempunyai cadangan ingin melawat kembali pada masa depan  dan juga sebagai satu cara pemasaran terhadap destinasi tersebut (Mill dan Morrison, 1992).

Manakala jika produk pelancongan terhadap sesuatu destinasi dalam imej negatif dan tidak mempunyai daya tarikan, maka pelancong akan mengubah keputusannya untuk mengunjungi ke destinasi tersebut pada masa akan datang (Mill dan Morrison, 1992). Oleh itu, produk pelancongan yang unik dan menarik akan menjadikan kawasan tersebut dikenali ramai tidak kira dalam negara mahupun luar neagara. Produk pelancongan yang negatif terhadap sesuatu tempat akan memburukkan nama tempat dan seterusnya menjejaskan potensi pelancongannya. Produk pelancongan  adalah penting dalam menentukan keputusan yang akan dibuat oleh para pelancong. Pelancong akan mengagihkan masa dan ruangan untuk memaksimumkan faedah melancong di samping menjimatkan masa dan wang (Mathieson dan Wall, 1982). Produk pelancongan juga akan mempengaruhi pelancong membuat keputusan imej yang positif dan negatif terhadap sesuatu destinasi pelancongan.

 Dalam aspek fizikal elemen-elemen seperti sumber semula jadi iaitu pemandangan bentuk muka bumi, flora dan fauna dan keadaan cuaca merupakan kesan persekitaran yang mempengaruhi produk pelancongan di kawasan tersebut (Murphy et.al, 2000:45). Choy pada tahun 1992 telah menjelaskan bahawa penilaian produk pelancongan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kemudahan infrastruktur tetapi juga oleh faktor pesekitaran seperti keadaan cuaca (Murphy et.al, 2000:46). Sebagai contoh semasa musim dingin, persepsi pelancong tempatan dalam penilaian perjalanan tidak dipengaruhi oleh perkhidmatan infrastruktur dan potongan harga. Di sebaliknya pelancong antarabangsa akan dipengaruhi oleh keadaan musim sejuk, perkhidmatan infrastruktur dan potongan harga. Faktor cuaca, fizikal dan tarikan kebudayaan serta harga akan mempengaruhi penilaian produk pelancongan  mereka terhadap perjalanan pelancongan.

No comments:

Post a Comment