Monday, February 24, 2014

Program Perancangan Bandar & Wilayah

Assalamualaikum..w.b.t

Sebut sahaja bidang perancangan bandar dan wilayah..mungkin ramai diantara kita yang belum tahu dan jarang dengar..Profesion perancangan bandar dan wilayah adalah berkait rapat dengan perancangan, merekabentuk dan mengurus persekitaran dibina. Ia adalah antara disiplin dalam alam semula jadi dan mengintegrasikan kedua-dua seni dan sains mewujudkan kualiti hidup yang lebih baik dalam persekitaran yang mampan. Di peringkat tempatan profesion berkaitan dengan perancangan dan bentuk kawasan-kawasan perumahan, pekan dan bandar-bandar. Sebaliknya, profesion ini memberi tumpuan kepada perancangan strategik dan struktur di peringkat serantau dan nasional. Profesion ini juga bertujuan untuk mengimbangi antara masyarakat dan persekitaran dengan mengurus perkembangan melalui dasar, strategi dan pelan.

Program Perancangan Bandar dan Wilayah menekankan teknikal, strategik dan generik kemahiran yang dituntut perancang. Pelajar dipupuk dengan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip perancangan, kreativiti dalam mereka bentuk dan penyelesaian masalah, pemikiran analitikal dan strategik, serta kecekapan dalam penyelidikan dan amalan. Program ini memberi tumpuan kepada pendidikan dan latihan perancang seperti yang digariskan oleh Akta 538, Akta Perancang Bandar (1995), mampu melaksanakan tugas-tugas seperti yang dikehendaki oleh Akta 172, Akta Perancangan Bandar dan Desa (1976) (dan pindaan yang dibuat pada tahun 1995 dan 2001). Program ini direka untuk siswazah perancang bandar masa depan dengan pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek pembangunan, alam sekitar, teknologi maklumat, infrastruktur, pengurusan serta institusi dan undang-undang.
Peluang pekerjaan bagi graduan program ini boleh didapati dengan meluas dalam sektor awam dan swasta serta pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Dalam sektor awam, graduan adalah layak untuk diambil bekerja sebagai perancang di agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Jabatan Kerajaan Tempatan, Jabatan Perumahan Negara, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, Jabatan Lanskap Negara dan pihak berkuasa tempatan. Dalam sektor swasta, siswazah adalah layak untuk bekerja dalam merancang firma perundingan, pemaju hartanah, firma pengurusan projek dan syarikat-syarikat pembinaan. Peluang-peluang lain untuk siswazah adalah untuk menjadi seorang ahli akademik atau bekerja dengan NGO yang memberi tumpuan kepada masyarakat dan alam sekitar.

No comments:

Post a Comment